Helyezések listája


Tagozat Szerzők Dolgozat címe Azonosító Díj
Biztonság- és védelempolitika elmélete   AGÓCS ENDRE BENEDEK Minimális elrettentés és az Egyesült Államok nukleáris stratégiája NKE-HHK I.
Biztonság- és védelempolitika elmélete   SZABÓ ALBERT Az Egyesült Államok és a "sequestration" folyamat stratégiai és költségvetési jövőképe 2014-ben NKE-HHK II.
Biztonság- és védelempolitika elmélete   VERES ATTILA Afganisztán jövője az ISAF kivonását követően NKE-HHK III.
Biztonság- és védelempolitika gyakorlata   BERTA SZILÁRD A tranzit államok szerepe az orosz szénhidrogének exportjában NKE-HHK I.
Biztonság- és védelempolitika gyakorlata   PAP BOGLÁRKA A Közép-afrikai Köztársaság válsága NKE-HHK II.
Bűnügy és kriminalisztika   METZGER MÁTÉ A vérfoltmorfológia alkalmazása a nyomozásban és a bizonyításban NKE-RTK I.
Bűnügy és kriminalisztika   SZAUER BALÁZS "Az áruházi ruhalopások kriminalisztikai aspektusai  " NKE-RTK II.
Bűnügy és kriminalisztika   KASZÁNYI PATRIK A bankkártyákkal való visszaélés gazdaságvédelmi vetülete NKE-RTK III.
Haditechnika és biztonságtechnika   SZATMÁRI ANDRÁS HTJ. 7,62 mm-es AMP puskagránátlövő gépkarabély NKE-HHK I.
Haditechnika és biztonságtechnika   KISS LEVENTE FERENC Magyar Honvédségben rendszeresített tűzszerész eszközök és azok lehetséges fejlesztési irányai NKE-HHK II.
Haditechnika és biztonságtechnika   HETESI GÁBOR Irodaházak komplex védelme NKE-RTK III.
Hadművészettörténet   SOMOGYI ZOLTÁN MÁRK HTJ. A Császári és Királyi 44. gyalogezred harcai és ezek tapasztalatai NKE-HHK I.
Hadművészettörténet   SZŰCS BENCE HTJ. Német vitorlások az Albert-csatorna felett - avagy a Fallschirmjagerek támadása a belga erődrendszer mentén NKE-HHK II.
Hadművészettörténet   NAGY KINGA GABRIELLA HTJ. Rohamcsapatok az első világháborúban NKE-HHK III.
Hadtörténelem és rendészettörténet   PALÁGYI GÁSPÁR HTJ. 1956 a hadtudományban NKE-HHK I.
Hadtörténelem és rendészettörténet   PÉCSI ZSÓFIA Migráció és emigráció a XX. századi Magyarországon különös tekintettel az 1956-os forradalom időszakára NKE-RTK II.
Iparbiztonság   RONYECZ LILLA Veszélyes üzemekkel kapcsolatos kockázat és következményelemző eszközök alkalmazása Magyarországon NKE-HHK I.
Iparbiztonság   NAGY BEÁTA, RAGÁCS NIKOLETTA A katasztrófavédelem supervisori ellenőrzésének elemzése az integrált hatósági tevékenység tükrében NKE-HHK II.
Iparbiztonság   BALOGH ZSOLT Gyógyszergyártási tevékenységgel kapcsolatos iparbiztonsági feladatok vizsgálata NKE-HHK III.
Katasztrófavédelem és környezetbiztonság   KÁTAI-URBÁN MAXIM Lakosságvédelmi célú vegyi- és sugárfelderítés Magyarországon NKE-HHK I.
Katasztrófavédelem és környezetbiztonság   FALUDI ORSOLYA A vegyi terrorizmus jellemzői veszélyei és az ellene való védekezés lehetőségei NKE-HHK II.
Katonai műveletek   SZABÓ GERGŐ HTJ. Stratégiai kommunikáció NKE-HHK I.
Katonai műveletek   BOKROS TÜNDE IBOLYA Korunk hadviselésében alkalmazott egyes eljárások vizsgálata és alkalmazhatóságukaz afganisztáni katonai beavatkozásban 2001 után NKE-HHK II.
Kriminológia   SURÁNYI VIVIEN A sértetti jogok érvényesülése a büntető eljárásjogban különös tekintettel az áldozatvédelem állami intézményeire NKE-RTK I.
Kriminológia   SÁRKÖZI MÓNIKA Terrorista taktikák bemutatása és ismeretének jelentősége a rendészeti képzésben NKE-RTK II.
Kriminológia   MOLNÁR ILDIKÓ A rendőrség társadalmi megítélése a korrupción keresztül NKE-RTK III.
Logisztika   RADÁCSI SZABOLCS A VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalomirányító rendszerének jelenlegi helyzete, fejlesztésének lehetőségei NKE-HHK I.
Logisztika   KOVÁCS MÁRTON ZOLTÁN Magyar és más nemzetek béketámogató műveletekben résztvevő állományai személyi járandóságainak összehasonlítása NKE-HHK II.
Logisztika   SZENDI ZOLTÁN A Magyar Honvédség által végrehajtott közúti veszélyes anyag szállítás szabályozásának harmonizálási lehetőségei a polgári jogrenddel NKE-HHK III.
Rendészet   BALOGH ZOLTÁN Cigarettacsempészet a szatmári térségben közlekedésrendészeti szemmel NKE-RTK I.
Rendészet   PAPP CSABA "A motorkerékpáros védőruházat használatának jellemzői Magyarországon " NKE-RTK II.
Rendészet   VILLÁS DOMINIKA "A Természet nevében! " NKE-RTK III.
Rendészet   BALOG KLAUDIA Vadászat Magyarországon NKE-RTK III.
Társadalomtudomány   SÁNDOR ANITA Összefüggések vizsgálata a machiavellizmus, a szociális együttműködés és a konfliktuskezelés között vámos hallgatók és dolgozók körében NKE-RTK I.
Társadalomtudomány   GÖBLYÖS BENCE HTJ. A nem lövés jelensége, szerepének csökkentése NKE-HHK II.
Társadalomtudomány   VÁGNER ZSÓFIA Fiatalok bűnözővé válásának szociológiai háttere NKE-RTK III.
Tűzvédelem és mentésirányítás   KERESZTES LÁSZLÓ Gázvezetékeknél történő beavatkozások elemzése NKE-HHK I.
Tűzvédelem és mentésirányítás   FÁRBÁS KATALIN A különböző fajta szalmák építőanyagkénti felhasználásának tűzveszélyességi vizsgálata. SZIE-YMÉK II.
Tűzvédelem és mentésirányítás   TÖRÖK ANTAL Villamos vezetékek és azok kötéseinek  hatása a tűzveszélyességre SZIE-YMÉK III.
Vám- és jövedéki igazgatás   SZIGETI GABRIELLA Az általános forgalmi adóra elkövetett költségvetési csalás bűntett felderítésének általános vázlata NKE-RTK I.
Vám- és jövedéki igazgatás   KARACS ISTVÁN A záhonyi nemzetközi határátkelőhelyen zajló árucsempészethez kapcsolódó pénzügyőri, rendészeti feladatok NKE-RTK II.
Védelmi elektronika és infokommunikáció   SZEGEDI PÉTER HTJ. Kriptoeszköz előállítása és alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédségben NKE-HHK I.
Védelmi elektronika és infokommunikáció   SIMON ZOLTÁN MÁTYÁS Informatikai hálózatok vizsgálata etikus hacker szemszögból NKE-HHK II.
Védelmi elektronika és infokommunikáció   MÉSZÁROS DALMA EDINA HTJ. TMP0512 rádiófrekvenciás zavaró berendezés kiképzési feladatainak támogatása informatikai megoldásokkal NKE-HHK III.