A SZIE-GTK rendezi 2015-ben a XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekcióját

A kétévente megrendezendő Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció házigazdája a SZIE-GTK lesz 2015. április 15-17 között.
Ennek a kiemelkedő jelentőségű szekciónak a megrendezésére kapott felhatalmazás elismerése azoknak a törekvéseknek, amelyet a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara tett a biztonság és védelmi szektor képviselőivel együttműködésben kifejtettek.

 

A kiemelkedő események között említető meg Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a közelmúltban megkötött szakmai és tudományos együttműködést, amely méltó folytatása lehet a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel korábban megkezdett és eredményes együttműködésnek. Példásnak ítélhető meg a Honvédelmi Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, a Magyar Honvédséggel, az Országos Rendőr Főkapitánysággal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával ápolt konstruktív munkakapcsolatot.

 

Továbbá  SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara az országban elsőként hozta létre a Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszéket, melynek feladata a biztonság és a védelem kultúrájának közvetítése az egyetemi hallgatóság és a felnőtt társadalom számára. Ezzel is azt bizonyítva és kinyilvánítva, hogy a biztonság és a védelem kultúrájának egyetemes ismerete az értelmiségi képzés része.

 

A Országos Tudományos Diákköri Tanács Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottsága 2014. április 28-án a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tanácstermében tartotta rendes ülését. Fő témaként a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciójának főbb szervezési kérdései jelentek meg. 

 

A meghívottakat Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem főtitkára köszöntötte, aki röviden bemutatta az Egyetemet.  A megbeszélés során a Nemzeti Közszolgálati Egyetem delegációja (Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnöke, Dr. Németh András okl. mk. százados, egyetemi docens, intézményi TDT-elnök, dr. Szilvásy György Péter r. százados, NKE-RTK KTDT elnöke, Szabó Gergő NKE-HHK egyetemi hallgató, hallgatói képviselő) valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezőbizottsági tagjai (Dr. Szilágyi Tivadar tudományos dékánhelyettes, ügyvezető elnök és Urbánné Malomsoki Mónika ügyvezető titkár, Dr. Gősi Imréné OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának tagja) számos tartalmi és formai kérdéskört tisztáztak a 2015 tavaszán megrendezésre kerülő konferenciával kapcsolatosan. Az eredményes tárgyalásokat követően  Dr. Tőzsér János egyetemi tanár a SZIE rektora munkaebéden látta vendégül a küldöttséget, aki teljes támogatásáról biztosította a rendezvény szakmai bizottságának tagjait. Ezt követően a résztvevők megtekintették az egyetem épületét és közvetlen környezetét, mely a konferencia helyszínéül fog szolgálni.

 

A felek megállapodtak, hogy a következő szakmai bizottsági ülésnek Budapesten, a Ludovika Campus főépülete ad otthont 2014 októberében.

 

A Szent István Egyetem vezetése, oktatói és hallgatói házigazdai szeretettel várja 2015 tavaszán XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció részt vevőit.